Beste leden, jeugdleden en ouders/verzorgers,

Naar aanleiding van de landelijke persconferentie van dinsdagavond omtrent het coronavirus zullen er de komende weken extra maatregelen van kracht zijn.

Voor onze vereniging houden deze maatregelen in dat er de komende 4 weken geen wedstrijden gespeeld mogen worden.

Alle trainingen voor de jeugd t/m 17 jaar gaan regulier door. Wij houden ons hierbij aan de landelijke richtlijnen van de NOC NSF en aan het protocol van de Nederlandse Basketball Bond.

Ook voor de jeugd ouder dan 17 en voor de senioren is er ook training mogelijk. Voor deze groep kan een teamtraining plaatsvinden in groepjes van maximaal vier personen met inachtneming van anderhalve meter afstand. De formele gestelde regels zijn:
in de groep van maximaal vier personen moet men anderhalve meter afstand houden ten opzichte van elkaar;
het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort;
voor binnen geldt dat er maximaal dertig personen per afzonderlijke ruimte aanwezig mogen zijn, inclusief trainer/begeleider;
de trainer/begeleider telt binnen niet mee bij maximum aantal van vier personen, wel bij het totale aantal van dertig personen;
Het is de bedoeling dat iedereen na afloop van de training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Teamtraining voor de jeugd ouder dan 17 jaar en voor de senioren kan enkel en alleen plaatsvinden in nauw overleg met de trainer van het team en in overleg met het bestuur en conform de richtlijnen van de Nederlandse Basketball Bond en de richtlijnen van de club.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de competitie later hervat zal worden en dat de meeste, zo niet alle, wedstrijden opnieuw zullen worden ingepland. Hiervoor zijn nog vrije weekenden beschikbaar op de speelkalender. Verder is het mogelijk de wedstrijden doordeweeks of in april/mei in te halen. Wij kunnen dit proces, het inhalen van wedstrijden, als vereniging zelf sturen.

Wij hebben als bestuur reeds vragen ontvangen omtrent de contributie betalingen en de corona maatregelen. Naar aanleiding van bovenstaande, de trainingen zullen doorgang vinden en de (meeste) wedstrijden worden ingehaald, verzoeken wij u het volledige contributiebedrag te betalen.

Mocht er later blijken dat onze verwachtingen niet of niet in zijn geheel haalbaar zijn dan zal er op dat moment een passende oplossing/compensatie worden aangeboden.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, indien er vragen zijn kunnen deze worden gemaild naar penningmeesterbluestars@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Bestuur Blue Stars