Blue Stars is een basketbalvereniging die het belangrijk vind een juist uitstraling te hebben op spelers en speelsters, coaches en trainers, ouders en publiek en op basketbal in het algemeen. Onderstaand is de algemene gedragscode die wij als Blue Stars hoog houden en die we van iedereen die onze vereniging bezoekt verwachten:

  • ⇒Respecteer de regels van de basketbal sport;
  • ⇒Respecteer jouw medespelers, begeleiding en de tegenstander;
  • ⇒Behandel alle deelnemers in het basketbal gelijkwaardig;
  • ⇒Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld;
  • ⇒Blijf af van de spullen van een ander;
  • ⇒Sta samen voor “FairPlay!”;
  • ⇒Spreek elkaar aan op het naleven van bovengenoemde regels.