Algemeen:

 • ⇒ Een speler/speelster kent de spelregels;
 • ⇒ Een speler/speelster meldt zich op correcte wijze tijdig af voor training en wedstrijd bij de trainer en of coach;
 • ⇒ Een speler/speelster draagt correcte kleding tijdens training en wedstrijd. Hieronder verstaan we broek en shirt en degelijke sportschoenen;
 • ⇒ Een speler/speelster draagt geen sieraden. Alles wat niet af kan doen dient te worden afgeplakt;
 • ⇒ Een speler/speelster draagt zorg voor het aan hun toevertrouwde materiaal van de vereniging, ballen, shirts etc;
 • ⇒ Een speler/speelster wijst de medespelers op onsportief of onplezierig gedrag;
 • ⇒ Een speler/speelster respecteert het werk en de inzet van alle mensen die ervoor zorgen dat een speler/speelster kan basketballen, zowel trainen als wedstrijd spelen;
 • ⇒ Een speler/speelster voert de zaaltaken consequent en gedegen uit en neemt deze taken net zo serieus als de eigen wedstrijd;
 • ⇒ Een speler/speelster zorgt ervoor dat de kleedkamer en de zaal netjes achter wordt gelaten.

Bij de training:

 • ⇒ Een speler/speelster is actief en aandachtig betrokken tijdens de training. Er wordt inzet verwacht van de speler/speelster;
 • ⇒ Een speler/speelster zorgt dat hij/zij de oefeningen tijdens trainingen zo goed mogelijk beheerst;
 • ⇒ Een speler/speelster zorgt dat hij/zij op tijd op de training aanwezig zijn zodat de training op tijd kan starten.

Bij de wedstrijd:

 • ⇒ Een speler/speelster houdt het wedstrijdschema in de gaten zodat hij/zij weet wanneer hij/zij moet spelen;
 • ⇒ Een speler/speelster zorgt dat hij/zij op tijd is, bij thuiswedstrijden omgekleed 30 minuten van te voren aanwezig in de zaal;
 • ⇒ Een speler/speelster zorgt dat hij/zij weet hoe laat hij/zij moet verzamelen bij uitwedstrijden en wie (van de ouders) er rijdt;
 • ⇒ Een speler/speelster voert voorafgaand aan en na de wedstrijd op aanwijzing van de scheidsrechter de “line up” uit. Geeft de tegenstanders en scheidsrechters daarbij een hand/hand-five;
 • ⇒ Een speler/speelster aanvaardt, zonder commentaar, beslissingen van scheidsrechters en tafelaars;
 • ⇒ Een speler/speelster steekt als de scheidsrechters een fout toekent de hand op;
 • ⇒ Een speler/speelster beïnvloedt de scheidsrechter en tafelaars niet door onbehoorlijke taal of agressieve woorden en gebaren;
 • ⇒ Een speler/speelster discussieert nooit tijdens een wedstrijd met de coach;
 • ⇒ Een speler/speelster wenst de tegenstander voor de wedstrijd succes en bedankt de tegenstander na de wedstrijd;
 • ⇒ Een speler/speelster  realiseert zich en acteert dienovereenkomstig dat onsportiviteit van een tegenstander nooit een reden is om zelf onsportief te zijn of een team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.