Zoals vermeld staat in het inschrijfformulieren het huishoudelijk-reglement2015_2016 dient opzeggen van het lidmaatschap te gebeuren vóór 30 april van het lopende seizoen.

Leden die niet voor 30 april van enig jaar schriftelijk bij het secretariaat als
lid hebben opgezegd, zijn automatisch voor het gehele volgende verenigingsjaar als lid ingeschreven. Zeg je dus ná deze datum op dan wordt de volledige contributie doorberekend.

Opzeggen kan uitsluitend door het sturen van een e-mail naar ledenbluestars@gmail.com Blue Stars stuurt dan een bevestiging van de e-mail dit is je bewijs van de opzegging.

Let op: opzeggen via je trainer of alleen bij teamgenoten is niet voldoende.