Het schema voor de thuiswedstrijden wordt gemaakt door Janine Out en Claudia Iglesias. Zij verdelen de taken over de verschillende teams.
De teams verdelen de taken vervolgens onder hun leden en koppelt de namen terug aan Claudia en Janine.

Let op! Op het niet nakomen van je taak staat een sanctie van € 15,- per niet nagekomen taak.
En erger: dan kunnen twee teams wellicht niet spelen.

Afmelden voor een taak kan niet. Je dient zelf voor vervanging te zorgen.

De taken voor de tweede helft van dit seizoen: