Het schema voor de thuiswedstrijden wordt gemaakt door Janine Out. Zij verdeelt de taken over de verschillende teams. Vervolgens verdeelt het team de taken onder haar leden en geeft de teamcaptain uiteindelijk de namen op aan Janine.

Let op! Op het niet nakomen van je taak staat een sanctie van € 15,- per niet nagekomen taak. Afmelden voor een taak kan niet. Je dient zelf voor vervanging te zorgen.

De laatste taken voor dit seizoen:laatste taken